Poznamenejte si do kalendáře, že ve dnech 12 - 16. 9. 2022 máme otevřené ukázkové hodiny a přijímáme nové členky. Těšíme se na vás!

Nábor do Fajjn Aerobik 2022/23